Výskum Daith piercingu – 1.časť – Stimulácia nervu vagus – alternatíva pre úľavu od migrény bez liekov.

Zdroj: internet

Po tom, čo v roku 2015 sa na sociálnych sieťach rozšírili správy o účinkoch Daith piercingu (DP) na migrénu, tisíce ľudí trpiacich migrénou vyhľadali piercingové salóny v nádeji na rýchlu úľavu od svojich príznakov. Napriek tomu bolo vykonaných málo lekárskych výskumov na túto tému. Naším cieľom bolo skúmať pacientov s Daith piercingom na londýnskej klinike pre migrénu v dvoch sériách, aby sme poskytli pomoc tým, ktorí ju potrebujú.

V prvej sérii z 42 po sebe idúcich pacientov 30 hlásilo zlepšenie svojej bolesti hlavy 1-4 mesiace po piercingu, čo predstavuje priemerný trojnásobný nárast počtu dní bez príznakov.  Toto zlepšenie pretrvalo aj dlhodobo u 11 pacientov, ktorých sa podarilo kontaktovať počas 12-mesačného sledovania. Zníženie bolesti hlavy a vizuálneho nepohodlia často nastalo ihneď po zavedení DP, preto bolo skúmané aj zmeny vizuálneho discomfortu pred a po zavedení piercingu. Tento prístup sme skúmali tým, že účastníci sledovali mriežky z paralelných čiar, ktoré sú známe svojím negatívnym vplyvom na migrénu. Zníženie vizuálneho nepohodlia po piercingu bolo výrazne väčšie u pacientov, ktorí aj neskôr hlásili zlepšenie svojich migrén.

V druhej sérii 115 pacientov bolo pred piercingom – ako predbežná liečba – podrobených dočasnej stimulácii tenkými ihlami v dvoch konkrétnych chrupavkách ucha, ktoré boli následne porovnané. Prvá bola pri antitraguse (oblasť zásobovaná hlavným nervom ucha, ktorá nie je spojená s nervom Vagus), druhá na vnútornom bode Daith, na dolnej ploche crus helix (oblasť zásobovaná nervom Vagus). Stimulácia antitragusu nemala žiadny účinok, zatiaľ čo stimulácia bodu Daith významne znižovala vizuálne nepohodlie a ďalšie príznaky, ako je bolesť hlavy už do jednej minúty. Približne u troch štvrtín pacientov sa príznaky vrátili v rovnakom časovom intervale po odstránení ihly. Po terapeutickej aplikácii piercingu bolo zaznamenané ďalšie významné zlepšenie vo vizuálnych problémoch a iných príznakoch.

Tieto výsledky silne naznačujú účinok stimulácie nervu Vagus, hoci to vyžaduje ďalší výskum a potvrdenie. Dospeli sme k záveru, že DP by mohol byť potenciálne jednoduchá, cenovo dostupná a efektívna liečba pre niektorých pacientov trpiacich ťažkou migrénou, ktorí hľadajú rýchlu úľavu od svojich príznakov.

Glosár:

 • ABVN Aurikulárna vetva vagusovho nervu
 • ATN Aurikulo-temporálny nerv (jedna z vetiev trigeminového nervu)
 • CNxx xx-ty lebečný nerv
 • DP Daith piercing
 • GAN Veľký ušný nerv
 • LON Malý zátylkový nerv
 • MEG Magnetoencefalografia
 • VNS Stimulácia vagusovho nervu
 • tVNS Transkutánna elektrická VNS
 • sVNS Trvalá perkutánna VNS

Úvod

Keď sa Daith piercing (DP) začal šíriť v roku 1992 ako móda, nositelia skoro hlásili náhodné zlepšenia svojich migrén. Správy o úľave od migrény sa šírili pomaly, až kým v roku 2015 nevyšiel článok amerického doktora Thomasa Cohna, ktorý spôsobil obrovskú popularitu DP pre úľavu od migrény. Odvtedy tisíce ľudí s migrénou vyskúšali DP. Koncom roku 2016, keď sme sa o tomto fenoméne dozvedeli, dôkazy o jeho účinnosti boli obmedzené na niekoľko amatérskych prieskumov. Tento prieskum sme podrobne analyzovali a zistené súvislosti naznačovali, že ďalšie profesionálne prieskumy by boli odôvodnené. Od mája 2017 sme uskutočnili štyri online prieskumy medzi viac ako 4500 pacientmi s migrénou, ktorí mali DP (z toho viac ako 850 malo migrény viac ako 10 rokov a piercing bol urobený viac ako 12 mesiacov predtým), a každý potvrdil správy o znížení migrény, ako bolo zistené už v pôvodnom amatérskom prieskume (Blatchley et al., 2017).

Jediná publikovaná práca týkajúca sa Daith piercingu doteraz opisuje len jeden prípad pacienta a tiež odporúča ďalší výskum (Rizzo et al., 2017). Existujú však fyziologické argumenty naznačujúce, že DP by mohol mať vplyv na migrénu. DP preniká cez crus helix, ktorý je chrupavková časť umiestnená na hornom okraji sluchového kanála a je zásobovaný aurikulárnou vetvou vagusovho nervu (ABVN). Invazívna stimulácia vagusovho nervu (iVNS) je overená liečba pre migrénu aj epilepsiu, pričom boli vykonané významné výskumy o neinvazívnej transkutánnej elektrickej stimulácii cez ABVN (Gu et al., 2018; Tassorelli et al., 2018). Na rozdiel od transkutánnych elektrických zariadení, ktoré sa používajú periodicky, piercing neustále stimuluje danú oblasť, čím by mohol mať potenciálny dlhodobý účinok na ABVN. Preto sme uznali potrebu podrobne preskúmať účinky DP.

Vtedy sme začali ponúkať DP ako možnosť pre pacientov s migrénou, ktorí hľadali liečbu na internete. Po získaní piercingu väčšina pacientov hlásila výrazné a okamžité zlepšenie príznakov, ako sú “mozgová hmla”, bolesť krku, bolesť čeľusti a zníženie vizuálneho nepohodlia, nie len úľavu od bolesti hlavy. Mnohí hlásili úplné vymiznutie problémov, čo bolo často pozorované aj okamžite po piercingu.

Je známe, že kontrastné, paralelné čiary obvykle zvyšujú príznaky u ľudí s migrénou (Wilkins et al., 1984; Marcus és Soso, 1989). Od marca 2018 sme začali kontrolovať zmeny vo vizuálnom nepohodlí spôsobenom týmito čiarami pred a po aplikácii DP (viď popis prvej série). Zníženie vizuálnych sťažností po zavedení piercingu bolo často ľahko pozorovateľné počas liečby, ale obávali sme sa, že by to mohol byť len placebo efekt alebo že pozornosť bola odvedená od skutočných príznakov bolesťou spôsobenou samotným piercingom. Je dôležité poznamenať, že reakcia na bolesť počas piercingu bola veľmi rozdielna. Preto sme skontrolovali účinky pomocou dočasnej diagnostiky stimulácie vykonanej tenkou ihlou, ktorá spôsobila minimálnu alebo žiadnu bolesť. U mnohých pacientov sme zistili, že stimulácia miesta Daith piercingu ihlou okamžite zmiernila nepohodlie spôsobené pozorovaním mriežok a tiež ďalšie príznaky, ako sú bolesti hlavy a “mozgová hmla”. Všetky tieto príznaky sa však vrátili po odstránení ihly. Ako kontrolu sme poskytli podobnú dočasnú stimuláciu na oblasti ucha, ktoré neposkytuje ABVN a predpokladali sme, že je neaktívna (viď popis druhej série).

V ďalších článkoch podáme podrobnú správu o týchto dvoch sériách štúdií, ktorých účastníci navštevovali londýnsku kliniku pre migrénu a požiadali o DP ako liečbu svojej migrény. Tieto štúdie poskytli dôležité informácie o potenciálnych účinkoch DP na migrénu a podnietili ďalšie výskumy v tejto oblasti.

Koľko stojí migrénový akupiercing (Daith piercing)?

V spoločnosti GOLDEN TRUST s.r.o. stojí migrénový akupiercing len 79,-€.

V prípade, že sa rozhodnete aj pre aplikáciu Shenmen akupiercingu (tzv. DuoPack), poskytneme Vám zľavu, takže cena je len 119,-€.

Za túto cenu Vám ponúkame nasledovné:

 • posúdenie stavu a presné zameranie
 • aplikáciu akupiercingu
 • piercing z chirurgickej ocele alebo titánu, dezinfikovaný parným sterilizátorom
 • následnú starostlivosť
 • prístup do našej skupiny o migréne na Facebooku
 • pravidelné informácie e-mailom o tom, čo treba vedieť o akupiercingu

Kde si môžem objednať aplikáciu akupiercingu (Daith piercingu)?

Migrénový piercing v súčasnosti robí čoraz viac salónov, ale je dôležité zistiť si informácie o mieste a odborníkovi predtým, ako si vyberiete toho správneho piercera. Naši pierceri, Petra a Tímea, získali Certifikát na Akupiercing v Budapešti v akreditovanom inštitúte PERFECT BEAUTY ACADEMY od uznávanej odborníčky v tejto oblasti, od p. Gabriely Kovács.

Náš salón Akupiercing GOLDEN TRUST s.r.o. nájdete blízko Bratislavy, v Šamoríne na Hlbokej ulici 14., blízko Nitry, vo Vrábloch na Hlavnej ulici 35. a v salóne nášho zmluvného partnera LYPOFRESS s.r.o. v Topoľníkoch na Záhradníckej ulici 36.

Pri všetkých salónoch je možnosť bezplatného parkovania.

Ak trpíte migrénou a stále hľadáte úľavu bez liekov, dajte šancu migrénovému akupiercingu! Môžete urobiť online rezerváciu alebo môžeme spolu urobiť posúdenie Vášho stavu.