Formulár pre posúdenie stavu pre aplikáciu

  Spoločnosť GOLDEN TRUST s.r.o. Vás, týmto informuje, že aplikácia migrénového-, shenmen, slim percingu a piercingu protiu alergii do ucha sa nepovažuje za lekársku činnosť. Nikto zo zamestnancov a spolupracovníkov spoločnosti GOLDEN TRUST s.r.o. nevykonáva činnosti, ktoré patria do rozsahu lekárskych činností. Spoločnosť GOLDEN TRUST s.r.o. aplikuje iba piercing do ucha vylepšujúci pocit pohody. Spoločnosť GOLDEN TRUST s.r.o. vyhlasuje, že všetky šperky sú sterilizované v autokláve (parný sterilizátor) a vyrobené z titánu, lekárskej ocele alebo drahých kovov (striebro, 14-karátové zlato).  S plným vedomím svojej občianskej zodpovednosti vyhlasujem a potvrdzujem, že:
  o s aplikáciou piercingu súhlasím bez akéhokoľvek cudzieho vplyvu, dobrovoľne, z vlastnej vôle
  o dostal(a) som potrebné informácie o aplikácii piercingu, jeho rizikových faktoroch, možných komplikáciách a úplné informácie o následných opatreniach a beriem ich na vedomie
  o dostal som odpovede na otázky, ktoré som položil
  o priložené písomné informácie som si prečítal a vzal na vedomie
  o zároveň beriem na vedomie, že napriek vhodnej následnej starostlivosti sa môžu vyskytnúť komplikácie, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť očakávaný čas zahojenia miesta aplikácie (napr. presakovanie krvi, opuch, znecitlivenie, alergické príznaky).

  o Pochopil/a som, že migrénový-, shenmen-, slim piercing a piercing proti alergii sú šperky na zlepšenie pohody, ich účinky nie sú zdokumentované v klasickej západnej medicíne.
  o Beriem na vedomie, že celkový čas hojenia ušnej chrupavky môže trvať až 6-14 mesiacov.
  o Beriem na vedomie, že lieky na spanie, upokojujúce lieky, antidepresíva, lieky na zlepšenie nálady môžu potlačiť priaznivé, pozitívne účinky migrénového-, shenmen-, slim piercingu a piercingu proti alergii.
  o Beriem na vedomie, že migrénový-, shenmen-, slim piercing a piercing proti alergii nenahrádzajú lekárske ošetrenia, lekárske postupy, lieky.
  o Beriem na vedomie, že v prípade odstránenia piercingu môže dôjsť k zjazveniu.
  o Beriem na vedomie, že ak si piercing odstránim na dlhší čas, môže sa stať, že bude potrebná jeho opätovná aplikácia odborníkom.
  o Beriem na vedomie, že piercing sa v dôsledku vystavenia patogénom sa môže ľahko zapáliť alebo môže dôjsť k prerastaniu tkaniva. Aby sa tomu predišlo, beriem na vedomie, že oblasť a rana priliehajúca k piercingu sa musí priebežne dezinfikovať a je potrebná následná starostlivosť miesta aplikácie piercingu.
  o Beriem na vedomie, že ľudské telo môže na piercing reagovať rôznymi spôsobmi vrátane zmien farby kože v okolí piercingu.
  o Beriem na vedomie, že následná starostlivosť miesta aplikácie piercingu po opustení salónu je mojou výhradnou zodpovednosťou. GOLDEN TRUST s.r.o. nenesie v tejto súvislosti žiadnu zodpovednosť.
  o Beriem na vedomie, že v závislosti od môjho organizmu môže trvať až niekoľko týždňov, kým pocítim výhody piercingu.
  o Pochopil/a som, že každé telo reaguje na aplikáciu piercingu inak, takže aj prínosy sa prejavujú v rôznej miere.
  o Rozumiem, že niektoré príznaky sa môžu po piercingu zhoršiť a môžu pretrvávať až 3 - 4 dni.
  o Rozumiem, že piercing je potrebné priebežne kontrolovať, pretože uchytenie piercingu sa môže uvoľniť.
  o Beriem na vedomie, že záruka je platná len vtedy, ak do 30 dní od aplikácie piercingu poskytnem spoločnosti GOLDEN TRUST s.r.o. spätnú väzbu, že sa moje príznaky ani minimálne nezlepšili.
  o Beriem na vedomie, že odstránenie piercingu môže vykonať len odborník, ktorý piercing vložil. Po odstránení piercingu vlastnými rukami strácam nárok na všetky záruky
  o Súhlasím s tým, aby spoločnosť GOLDEN TRUST s.r.o. použila na všetkých svojich elektronických platformách a v salónoch všetky fotografie, videá a dokumentáciu, ktoré môžu byť zhotovené pri aplikácii môjho piercingu.
  o Beriem na vedomie, že napriek maximálnej starostlivosti spoločnosti GOLDEN TRUST s.r.o. nie je možné zaručiť účinky piercingu, a to ani v prípade, že kvalita použitého vybavenia a profesionalita personálu sú plne vyhovujúce.
  o Týmto vyhlasujem, že mi bol poskytnutý dostatočný čas na zváženie mojich vyjadrení a že piercing do ucha žiadam na vlastné riziko.
  o Beriem na vedomie, že piercingy môžu časom stratiť svoj účinok a v takom prípade môže byť potrebné vložiť do druhého ucha posilňujúci piercing.
  o Zaväzujem sa, že budem bezodkladne informovať osobu ktorá vykonala aplikáciu piercingu, o akýchkoľvek zmenách (napr. zápaloch) alebo reakciách.
  o Som si vedomý/á všetkých informácií potrebných pre následnú starostlivosť a týmto vyhlasujem, že odborník, ktorý mi piercing urobil, mi poskytol všetky informácie, ktoré mi v tejto súvislosti mohol poskytnúť.

  Ja, podpísaný/á, ako používateľ/ka služby podpisom tohto dokumentu výslovne vyhlasujem, že som si prečítal/a a porozumel/a Zásadám ochrany osobných údajov a VOP uverejneným na webovej stránke GOLDEN TRUST s.r.o.